Mezi Trámy - Alternativní půda Zákopanka, Marika Tobišková
 

Mezi Trámy, Alternativní půda Zakopánka

 

Vítáme Vás na stránkách naší Vaší půdy Mezi Trámy!

Alternativní půda Mezi Trámy v Zakopánce je prostor otevřený všem lidem i druhům umění. Doufáme, že jsme vytvořili místo, které bude inspirovat a těšit všechny, kteří do něj vstoupí.  Můžete se rozhodnout, jestli se zapojíte a budete tvořit dále s námi, anebo jen  nasávat uměleckou atmosféru všemi svými smysly.

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit místo pro tanec blízko přírodě. Mimo taneční tábory a představení pro Vás však připravujeme i koncerty, výstavy, přednášky, divadla, workshopy, atd... A jelikož se s vámi, ze všeho nejraději, potkáváme u dobré kávy, můžete nás navštívit i při našich Jednodenních kavárnách.

"Tanec nesmí být něčím, co pouze obalí naše tělo z povrchu. Měly by to být naše myšlenky, vzpomínky, imaginace, emoce, obrazy, barvy, vůně, všechno možné, co zaplní naše tělo i zevnitř. Ano, tanec je pohyb, ale rozhodně ne jen fyzického těla. Měl by být pohybem toho, co se děje uvnitř nás. Skrze to, můžeme dostávat naše myšlenky do reálného světa a promlouvat k němu. Je to jazyk, kterému rozumí celý svět. Vím, že tanec dokáže léčit a komunikovat. A tak opravdu doufám, že i já mohu takto předávat lidem dál něco ze sebe."

Marika Tobišková